I will prove you everything
  • Genre: Criminal romance
  • Year: 2019
  • Number of series: 16 episodes
  • Premiere: December 9, 2019 (STB, Ukraine)

I will prove you everything

  • Director: Alexander Parkhomenko, Denis Tarasov
  • Producer: Valentin Opalev
  • Operator: Anton Pechatnov, Andrey Shkir
  • In the roles: Irina Efremova, Maxim Lagashkin, Eduard Flerov, Alexander Tyutin, Alexey Smolka, Zaza Chanturia, Matvey Zubalevich, Anatole Von Filandra, Tamara Antropova, Vladimir Piterov, Kristina Isaykina, Svetlana Prus, Anatoly Zinovenko, Sergey Denga, Valery Astakhov, Antonina Makarchuk, Igor Rubashkin, Peter Ninevsky, Galina Korneeva, Anastasia Ivanova, Ksenia Nikolaeva, Vitaly Chelkanov, Alexei Cherevatenko, Peter Krylov, Igor Petrusenko, Vyacheslav Shekhovtsov, Vladimir Yamnenko, Damir Sukhov, Sergey Anashkin, Vyac
  • Scriptwriter: Andrey Rumyantsev
  • Painter: Vladlena Ishchenko, Artyom Karvan
Other projects